Tuesday, May 28, 2013

Taiscéalaíocht - Treasure hunting

Cá n-aimseofá amhráin Árann? In Árainn fhéin, is cinnte, ach tá siad i dtaisce i gcartlanna éagsúla freisin, i bhfoirm scríbhinn nó ar thaifid. Féach anseo roinnt íomhánna ó mo thuras taiscéalaíochta ó ráithe an earraigh go geimhreadh crua. Déanfaidh sibh féin amach cén pictiúr a bhaineann le cén ionad: Cartlann Scríbhinne an BhBC, Reading, Sasana; Leabharlann Phoiblí Nua-Eabhrac ag Lár-Ionad Lincoln, Nua-Eabhrac; cartlann RTÉ Raidió na Gaeltachta i gCasla, Conamara; Cartlanna an Cheoil Thraidisiúnta, Ollscoil Indiana, Bloomington IN; Foirgneamh Jefferson, Library of Congress, Washington D.C.; agus An Diamant Dubh, An Leabharlann Ríoga, København, An Danmhairg. Má bhí sin ró-éasca, tomhais cén ceann iomráiteach tíre ar chósta thiar na hÉireann a chonaic mé ón spéir ar 1 Nollaig 2011.
Where does one find Aran songs? In Aran itself, of course, but also in a variety of archives, in manuscripts or on recordings. Here are some images from my voyage of discovery through all four seasons. See if you can match the image to the archive. They include: the BBC Written Archives, Reading, UK; the New York Public Library at Lincoln Center, New York City; the RTÉ Raidió na Gaeltachta archive at Casla, Conamara; the Archives of Traditional Music, Indiana University, Bloomington IN; the Jefferson Building, Library of Congress, Washington D.C.; and the Black Diamond, Royal Library, Copenhagen, Denmark. If that was too easy, try guessing what famous West-of-Ireland headland was visible from the air on 1 December 2011.

No comments:

Post a Comment